Watchman Nee - Korte biografie
 

Watchman Nee

Nee Shu-Tsu (later To-Sheng "Gods Watchman") werd in 1903 in Guangdong, China geboren. Op zeventienjarige leeftijd (1920), toen hij nog student was, accepteerde hij Jezus Christus als zijn Heer en Verlosser, in antwoord op een oproep van een Chinese evangelist die zijn geboorteplaats bezocht. Vanaf die dag gaf hij zichzelf volkomen aan zijn Heer in de verkondiging van het Evangelie in China.

Zijn ontwikkeling is sterk beÔnvloed door John Nelson Darby en de Heiligings- en Keswickbeweging. Mede gezien zijn positieve waardering van de Brethern Movement wordt Watchman Nee gezien als horend tot de Vergadering der Gelovigen.

Hij werd bekend als gezegend prediker en vanwege de unieke wijze waarop hij het Woord van God wist uit te leggen. Vandaag de dag zijn veel boeken van hem in de Engelse taal gepubliceerd, waarvan de belangrijkste inmiddels in het Nederlands vertaald zijn. Toch heeft hij nagenoeg geen enkel boek geschreven, behalve het omvangrijke werk The Spiritual Man, dat in de periode 1927-1928 van zijn hand verscheen. Daarnaast schreef hij regelmatig artikelen voor zijn eigen magazine The Christian.

Lange tijd is Watchman Nee van mening geweest dat zijn boek The Spiritual Man niet vertaald zou mogen worden vanuit het Chinees naar het Engels. Enerzijds zag hij dat mensen op een verkeerde wijze met dit boek omgingen en anderzijds vond hij het een gevaarlijk boek, als het door "vleselijke" christenen als leer (dogma) gebruikt zou gaan worden. Het duurde dan ook tot 1968 voordat een Engelse vertaling verscheen.

Een Nederlandse vertaling van dit boek is niet zonder moeite tot stand gekomen. Aan het eind van de zeventiger jaren werd de inhoud van dit boek verwerkt in de colleges van Bijbelscholen en verschenen er samenvattingen in Nederlandstalige Bijbelstudie-bladen.

In De Geestelijke Mens maakt Watchman Nee een uitgebreide studie naar de mens in de Bijbel op basis van geest, ziel en lichaam. Op praktische wijze probeert hij woorden te geven aan geestelijk functioneren en het leren verstaan van Gods stem als leidraad in het leven van een christen. Watchman Nee zelf geeft aan sterk beÔnvloed te zijn door de boeken van Andrew Murray en Jessie Penn-Lewis (Heiligings- en Keswickbeweging). Van de laatste citeert hij regelmatig uit haar boek War on the saints. Voor een deel is Watchman Nees boodschap identiek aan die van Jessie Penn-Lewis, maar hij weet deze in een breder verband te zetten en daardoor toegankelijker te maken. In De Geestelijke Mens biedt Watchman Nee een denkmodel waardoor christenen bovennatuurlijke verschijnselen beter leren verstaan en toetsen. Hij beschouwt deze verschijnselen binnen zowel christelijke kringen als binnen andere godsdiensten en levensbeschouwingen. In een appendix op De Geestelijke Mens die al vele jaren in het Nederlands beschikbaar is, De latente kracht van de ziel, gaat Watchman Nee veel specifieker in op bovennatuurlijke verschijnselen.

Na het lezen van De Geestelijke Mens krijgen de andere boeken van Watchman Nee een geheel nieuwe diepgang. Veel kleine aspecten blijken nader verklaard te zijn in De Geestelijke Mens, maar binnen zijn latere boeken niet volledig uit de verf te komen. Dit komt doordat het merendeel van zijn boeken is samengesteld door anderen op basis van geluidsopnamen van zijn toespraken en persoonlijke aantekeningen van mensen.

Het meest bekende boek van Watchman Nee is The normal Christian Life (Ook in het Nederlands beschikbaar onder de titel Het normale christelijke leven) dat in 1957 voor het eerst gepubliceerd werd door Angus I. Kinnear. Het normale christelijke leven is gebaseerd op toespraken die Watchman Nee hield ten tijde van en kort na zijn reis door Europa in 1938-1939. Volgens Angus Kinnear laat dit boek van Watchman Nee zien hoe hij het christelijke leven zag na een periode van twintig jaar de Heer te kunnen dienen, zonder dat hem daarbij beperkingen waren opgelegd. De Geestelijke Mens staat aan het begin van deze periode en Het normale christelijke leven staat aan het einde van deze periode. Beide boeken samen laten duidelijk zien vanuit welke geloofsovertuiging en omgang met de Heer Watchman Nee de volgende periode in zijn leven is ingegaan.

In de periode 1940-1960 onderging de Gemeente van Jezus Christus in China veel beproevingen en vervolgingen. Veel Chinese christenen werden genoodzaakt de officiŽle kerken te ontvluchten en zich aan te sluiten bij de kleine niet-officiŽle huisgemeenten. Veel van deze kleine gemeenten waren gesticht door Watchman Nee vanuit zijn overtuiging "ťťn kerk voor ťťn gebied". Deze onafhankelijke plaatselijke gemeenten werden bekend onder de naam Little Flock. In Het normale christelijke gemeenteleven omschrijft Watchman Nee hoe de structuur en het functioneren van dergelijke gemeenten mag plaatsvinden. In de serie Assembling Together worden veel practische aspecten van de "aanbidding" tijdens het samenzijn uitgewerkt.

In de periode 1923-1949 waren meer dan 700 "vergaderingen" ontstaan met een ledental van meer dan 70.000. Tijdens de communistische overheersing werden deze "vergaderingen" de kern achter de huisgemeenten.

Watchman Nee werd in 1952 gearresteerd en valselijk beschuldigd van vele misdaden, waardoor hij in de gevangenis terecht kwam, waar hij tot zijn dood in 1972 verbleef.

Met toestemming overgenomen van de Online Bijbel uit het Bijbels Theologische Encyclopedie