Gods werk   

Gods werk

Gods werk

Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 978-90-6659-112-7
Prijs: € 5,95
PakketBestel als boek
Download als Online Bijbel eBook
Download als mobipocket eBookIn de bijbel is ogenschijnlijk een spanningsveld tussen Gods werk en het werk van de mens. In dit boek laat Watchman Nee zien hoe een gelovige zijn eigen werk kan laten rusten om zich alleen bezig te houden met het werk dat God voor hem bereid heeft. Dat maakt alles anders.

Watchman Nee (1903 - 1972) wordt gezien als een van de belangrijkste kerkelijke leiders binnen het Chinese christendom. Hij heeft de basis gelegd voor de huisgemeenten in China, die de vervolgingen van het communistische regime wisten te doorstaan. In 1952 werd Watchman Nee gearresteerd en valselijk beschuldigd van vele misdaden, waarvoor hij tot zijn dood in 1972 in de gevangenis verbleef.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Wat is Gods werk?
  2. Gods werk in deze bedeling
  3. Openbaring omtrent het eeuwige voornemen van God
  4. Leven bouwt op
  5. Verbrokenheid: Vrijmaking van leven
  6. Profetische dienst
  7. Dienen met leven
  8. Priesterlijke dienst
  9. Zonde in het dienen van God