Watchman Nee - Zitten Wandelen Standhouden
 

Zitten Wandelen Standhouden - Watchman Nee

Zitten Wandelen Standhouden

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN 978-90-6659-053-3 / 84 pagina's
Prijs: € 7,95
PakketBestel als boek
Download als Online Bijbel eBook
Download als mobipocket eBook


Omschrijving:
"Zitten, Wandelen, Standhouden" is het thema dat Watchman Nee ontleende aan de brief van Paulus aan de Efeziërs. In die brief vind de christen volop geestelijke waarheden over zijn leven als gelovige. Watchman Nee ontdekte dat het bijbelboek eigenlijk uit drie delen bestaat, die licht werpen op respectievelijk: 1. de positie van de christen in Christus, 2. zijn leven in de wereld en 3. zijn houding tegen over de vijand.
De Brief aan de Efeziërs is niet alleen vol geestelijke rijkdom, maar ook intens praktisch.
"Het geloofsleven", adus Nee, "Bestaat uit zitten met Christus, wandelen door Hem en standhouden in Hem. Wij beginnen ons geestelijke leven door te rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die rust is de bron van onze kracht voor een consequente en onwankelbare wandel in de wereld. En aan het einde van een afmattende strijd met de legerscharen der duisternis worden wij bevonden, standhoudende met Hem, eindelijk in het zegevierende bezit van het terrein."