Watchman Nee en G.H. Pember
 


Het boek Earth's Earliest Ages van G.H. Pember speelt een grote rol in twee boeken van Watchman Nee. Zowel bij de Geestelijke Mens als ook in De latente kracht van de ziel citeert Watchman Nee uit dit boek van Pember.

In de latente kracht van de ziel wordt inhoudelijk meer ingegaan op datgene wat Pember te melden heeft in zijn boek.

In Earth's Earliest Ages voert Pember bijbelse gronden aan voor een catastrofe welke plaats vond na de schepping en rol van demonische machten hierin. Ook laat hij zien hoe deze demonische machten na de zondeval actief bleven en al vroeg de basis hebben gelegd voor het spiritualisme, de theosofie en het boeddhistisch denken.

George Hawkins Pember werd geboren in 1837. Hij studeerde klassieke talen aan Cambridge University. Na zijn bekering besloot Pember zijn wetenschappelijke talenten te wijden aan de bestudering van de Schriften tot opbouw van Gods kinderen. De combinatie van zijn gedegen wetenschappelijke vaardigheden, grote kennis van culturen in de Oudheid en geestelijk inzicht deden een aantal werken ontstaan van grote kwaliteit en diepgang, waarvan weinig anderen te vinden zijn binnen de christelijke literatuur.

Pember overleed in 1910 en liet inzichten na waar andere hervormers zoals J.N. Barby, Watchman Nee en T. Austin Sparks dankbaar gebruik van maakten.

Het boek Earth's Earliest Ages verscheen voor het eerst in 1884 en beleefde in 1944 al zijn 15de druk. Ondanks de grote hoeveelheid herdrukken is een tweede hands origineel moeilijk verkrijgbaar. Ook heeft nog niemand de tekst van het originele boek op internet gezet. Toch is het nog steeds een veel besproken boek. Niet alleen binnen christelijke kringen, maar ook binnen de theosofie en het boeddhisme maakt men zich nog steeds druk om dit boek. Bij een zoekopdracht op Google naar "Pember Earth Earliest Ages" komt men ook veel websites rondom UFO's en dergelijke tegen. Mensen die Watchman Nee's Latente kracht van de ziel hebben gelezen zullen zich niet verbazen dat ook deze groepen mensen zich druk maken over dit boek. De waarheid komt aan het licht en de leugen wordt ontmaskert: dat vinden veel mensen niet leuk.