Overzicht van boeken door Watchman Nee
 

Leidraad bij Openbaring - Watchman Nee isbn: 9789086030408

Leidraad bij Openbaring

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Uitgeverij Eddy Maatkamp
ISBN: 9789086030408
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

Dit boekje is een goede aanvulling op het boek Kom, Here Jezus. Kom, Here Jezus is een Ďvers-voor-versverklaringí van het boek Openbaring, terwijl Leidraad bij Openbaring zich hoofdzakelijk op uitlegkundige principes richt, maar daarbij ook de lezer prikkelt om geheel voor de Here Jezus te leven. Dit boekje zal de lezer helpen om het boek Openbaring te begrijpen en het toe te passen op zijn of haar eigen leven.

Aan Hem Gelijk - Watchman Nee isbn: 9789086030392

Aan Hem Gelijk

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Uitgeverij Eddy Maatkamp
ISBN: 9789086030392
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

Abraham, Isašk en Jakob kunnen als de grondleggers van het geloof en het gehele bestaan van het volk IsraŽl worden beschouwd. In de Bijbel worden zij dan ook vaak in ťťn adem genoemd. Watchman Nee beschrijft in dit boekje hun levensloop.
Een indringende studie over wat de aartsvaders in hun leven van God en medemensen hebben ondervonden en hun reacties daarop, in geloof en ongeloof.

Gods Medearbeiders - Watchman Nee isbn: 9789086030323

Gods Medearbeiders

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Uitgeverij Eddy Maatkamp
ISBN: 9789086030323
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

Watchman Nee neemt de bediening die God gaf aan Petrus, Paulus en Johannes als uitgangspunt en essentiŽle basis voor de dienst aan God. Over de gehele wereld, uit de meest verschillende achtergronden, culturen en religies, roept Hij ook nu nog mensen tot Zijn dienst.
Hij roept een ieder persoonlijk. Niet om ons zomaar bezig te houden, maar met een duidelijk doel: om een onderdeel van het goddelijk plan uit te voeren, om alle mensen tot Zijn discipelen te maken.
Een inspirerende studie voor iedereen die ernaar verlangt een betere dienstknecht en medearbeider van God te worden.

Het getuigenis van God - Watchman Nee isbn: 9789086030286

Het getuigenis van God

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Uitgeverij Eddy Maatkamp
ISBN: 9789086030286
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

In dit boekje legt Watchman Nee uit wat het getuigenis van God is en wat dat getuigenis voor ons betekent. Het getuigenis van God is de zelfopenbaring van God. Het vertegenwoordigt het verlangen van Gods hart, oftewel Zijn maatstaf. Die maatstaf openbaart Hemzelf en laat ons zien wat voor een God Hij is.

Kom, Here Jezus - Watchman Nee isbn: 9789086030262

Kom, Here Jezus

Auteur: Watchman Nee
Uitgever Uitgeverij Eddy Maatkamp
ISBN: 9789086030262
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

'Kom, Here Jezus' is een beknopte verklaring van het bijbelboek Openbaring. Watchman Nee wilde met dit boek gelovigen voorbereiden op de wederkomst van de Here Jezus. Om die reden is het boek geen uitgebreide studie, maar veeleer een poging om Gods kinderen aan te sporen zelf de bijbelse profetieŽn te bestuderen.

De Geestelijke Mens - Watchman Nee isbn: 9789057190490

De Geestelijke Mens

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789057190490
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

De Geestelijke Mens is het eerste en tevens enige boek van omvang dat ooit geschreven is door de bekende Chinese kerkleider Watchman Nee. Dit boek vormt de basis van Watchman Nee's denken en prediking en speelt later altijd op de achtergrond van zijn toespraken en Bijbeluitleg een grote rol. In De Geestelijke Mens wordt op praktische wijze een veelheid aan onderwerpen belicht. Meer...

De latente kracht van de ziel - Watchman Nee

De latente kracht van de ziel

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789070005832 / 102 pagina's
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

In "De latente kracht van de ziel" laat Watchman Nee zien wat de gemeenschappelijke factor is achter tal van technieken en methodes die vandaag de dag gebruikt worden binnen de New Age beweging, de alternatieve geneeswijzen en de esoterie. Al deze technieken zijn er op gericht een latente kracht in de menselijke ziel te bevrijden. Meer...

Terug naar boven
Het Behoud Van De Ziel - Watchman Nee, ISBN: 9789070005849

Het behoud van de Ziel

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789070005849
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com


Terug naar boven
De Geest van het oordeel - Watchman Nee - 9789066590595

De Geest van het oordeel

Auteur: Watchman Nee
Uitgever Nederlandse uitgave: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590595 / 146 pagina's
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

In dit boek behandelt Watchman Nee een uiteenlopende serie onderwerpen. Voor het gemak is gekozen voor een indeling in delen. Meer...

Terug naar boven
Gods plan en de overwinnaars - Watchman Nee - 9789066590991

Gods plan en de overwinnaars

Auteur: Watchman Nee
Uitgever Nederlandse uitgave: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590991 / 78 pagina's
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

Heeft God een plan? En zo ja, wat is de inhoud ervan? Hoe zal het worden uitgewerkt? Zijn wij er bij betrokken? Is er ook tegenstand tegen dat plan? Meer...

Terug naar boven
Geestelijk gezag - Watchman Nee - 9789066590960

Geestelijk gezag

Auteur: Watchman Nee
Uitgever Nederlandse uitgave: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590960 / 214 pagina's
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

De daden van God ontspringen aan zijn troon en zijn troon is gegrondvest op zijn gezag. Alle dingen zijn geschapen door het gezag van God en alle natuurwetten van het heelal worden in stand gehouden door zijn gezag. Meer...

Terug naar boven
Geestelijk inzicht - Watchman Nee - 9789066590984

Geestelijk inzicht

Auteur: Watchman Nee
Uitgever Nederlandse uitgave: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590984 / 130 pagina's
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

Alle kinderen van God kunnen geestelijk inzicht krijgen. Het is niet alleen onze plicht om te proberen dit geestelijk inzicht te krijgen, maar ook ons voorrecht. In dit boek helpt Watchman Nee ons dit geestelijk inzicht te ontwikkelen. Meer...

Terug naar boven
Gods Werk - Watchman Nee - 9789066591127

Gods werk

Auteur: Watchman Nee
Uitgever Nederlandse uitgave: Importantia Publishing
ISBN: 9789066591127 / 54 pagina's
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen - uit voorraad leverbaar

Koop bij bol.com vaak niet leverbaar bij bol.com

In de bijbel is ogenschijnlijk een spanningsveld tussen Gods werk en het werk van de mens. In dit boek laat Watchman Nee zien hoe een gelovige zijn eigen werk kan laten rusten om zich alleen bezig te houden met het werk dat God voor hem bereid heeft. Dat maakt alles anders. Meer...

Terug naar boven
Laat ons bidden cover - Watchman Nee, isbn: 9789066590724

Laat ons bidden

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590724
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Niet leverbaar via bol.com

Bidden is het belangsrijkste werk waartoe gelovigen worden geroepen, want bidden is een vorm van samenwerking met God. Door onze gebeden kan God Zijn doel verwezenlijken en kunnen de plannen van satan verijdeld worden, terwijl bovendien voor ons persoonlijk geloofsleven bidden ook heel belangrijk is. Meer...

Terug naar boven
Heb de wereld niet lief - Watchman Nee, isbn: 9789066590915

Heb de wereld niet lief

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590915
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com vaak niet leverbaar via Bol.com


Terug naar boven
Vraaggesprekken rond het Evangelie - Watchman Nee, isbn: 9789066591134

Vraaggesprekken rond het Evangelie

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789066591134
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com


Tijdens zijn arbeid werd Watchman Nee geconfronteerd met allerlei vragen rond het Evangelie. In dit boek zijn 50 veel voorkomende vragen verzameld die Watchman Nee beantwoordt. Meer...

Terug naar boven
Wie zal ik zenden - Watchman Nee, isbn: 9789066590755

Wie zal Ik zenden?

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590755
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com


Werkt God alleen of werkt Hij met de mens? Afgezien van de schepping die volledig door God alleen tot stand kwam, werkt God altijd met en in de mens. Als Hij die mens niet kan vinden, zal Hij het werk niet uitvoeren, maar wachten tot Hij die mens wel gevonden heeft. Dit openbaart Gods onuitsprekelijke liefde voor de mens, maar het legt ook een grote verantwoordelijkheid op de mens. Meer...

Terug naar boven
Zitten, Wandelen, Standhouden - Watchman Nee, isbn: 9789066590533

Zitten, Wandelen, Standhouden

Auteur: Watchman Nee
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 9789066590533
PakketBestel bij Boekhandel.org aanbevolen

Koop bij bol.com

Watchman Nee weet de inhoud van de brief aan de EfeziŽrs samen te vatten in drie woorden: zitten, wandelen, en standhouden. Een duidelijk boekje dat iedere christen verder helpt. Meer...