De Geestelijke Mens - Inhoudsopgave   

Met toestemming overgenomen uit de Geestelijke mens

Inhoudsopgave:

Voorwoord
Deel 1 - Inleiding
Geest, ziel en lichaam
Geest en ziel
De val van de mens
Redding
Deel 2 - Het vlees
Het vlees en redding
De vleselijke of zinnelijke gelovige
Het kruis en de heilige Geest
De trots van het vlees
De essentiële houding van de gelovige tov. het vlees
Deel 3 - De ziel
Bevrijding van zonde & het leven van de ziel
De ervaring van zielse gelovigen
De gevaren van ziels leven
Het kruis en de ziel
Geestelijke gelovigen en de ziel
Deel 4 - De geest
De Heilige Geest en de geest van de gelovige
Een geestelijk mens
Geestelijk werk
Gebed en oorlogvoering
Deel 5 - Een analyse van de geest
Intuïtie
Gemeenschap
Geweten
Deel 6 - Wandelen naar de Geest
De gevaren van geestelijk leven
De wetten van de Geest
Het principe van verstandelijk helpen van de geest
De normaliteit van de geest
Deel 7 - Analyse van de ziel: emotie
De gelovige en emotie
Affectie
Begeerte
Een leven van gevoel
Een leven van geloof
Deel 8 - Analyse van de ziel: verstand
Het verstand: een slagveld
Een passief verstand
De weg van bevrijding
De wetten van het verstand
Deel 9 - Analyse van de ziel: De wil
De wil van een gelovige
Passiviteit en haar gevaren
De dwaling van de gelovige
De weg naar vrijheid
Deel 10 - Het lichaam
De gelovige en zijn lichaam
Ziekte
God als het leven van het lichaam
Het overwinnen van de dood

Meer lezen:
Recensie 'De Oogst' jan. 2003
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1, Geest, ziel en lichaam