De latente kracht van de ziel - Inhoudsopgave
 

Met toestemming overgenomen uit De latente kracht van de ziel

Inhoud

Voorwoord uitgever
Voorwoord Watchman Nee

Hoofdstuk 1 -De latente kracht van de ziel
De driedeling van geest, ziel & lichaam
De autoriteit en lichamelijke bekwaamheid van Adam
Adams intellect en geheugen
Adams bestuurlijke kracht
De kracht, die God aan Adam gaf
De val van de mens
Godsdienstig bekeken
Wetenschappelijk bekeken
De gemeenschappelijke regel
Een paar feiten
De houding van de Christen

Hoofdstuk 2 - De christen en psychische kracht
Vier feiten
Het verschilpunt tussen de werkingen van God en satan
De twee kanten van de zielskracht
Wat voert satan in de hedendaagse kerk uit?
Het gebed
Kracht om te dienen
Vrede en blijdschap
Wonderen De geestesdoop
Het kennen van de psychische kracht

Hoofdstuk 3 - Geestkracht tegenover psychische kracht
Profetieën in de Bijbel
Een persoonlijke opmerking
Voorbeeld 1: Persoonlijke evangelieprediking
Voorbeeld 2: Opwekkingssamenkomst
Voorbeeld 3: Zingen
Voorbeeld 4: Bijbeluitleg
Voorbeeld 5: Blijdschap
Voorbeeld 6: Visioenen en dromen
Onderzoek de oorsprong
Verschil in resultaat
Het gevaar van het arbeiden in zielskracht
De Geest geeft leven
De behandeling van de ziel
Het voorbeeld van de Heer

Appendix - Geestelijke gelovigen en de ziel
De scheiding van geest en ziel
De praktijk
De ziel onder controle van de geest

Meer lezen:
Voorwoord van de uitgever
Voorwoord van Watchman Nee
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - De latente kracht van de ziel

PakketStuur mij De latente kracht van de ziel