De latente kracht van de ziel - Voorwoord uitgever
 

Met toestemming overgenomen uit De latente kracht van de ziel

Voorwoord Uitgever

De tekst van dit boek is gebaseerd op een serie artikelen van Watchman Nee, welke hij in 1932 gepubliceerde in zijn periodiek Revival. Aanleiding was zijn kennismaking met een groep gelovigen uit de “Ling En” beweging, die zich kenmerkte door een hoge mate van ongecontroleerde emotionele uitingen en extravagante werkwijzen als het gaat om de doop met de heilige Geest en de gaven van de Geest. Het meest centraal in Watchman Nee’s boodschap was: “Er is geen enkele noodzaak voor een gelovige dat hij de kracht, welke van de heilige Geest komt ook zou moeten voelen of ervaren. Zij wordt niet gegeven met dit doel. De mens heeft de taak de wil van God te gehoorzamen”. In 1933 werden deze artikelen verwerkt in The latent power of the soul en door Watchman Nee gepubliceerd als naschrift op “De Geestelijke Mens”. Watchman Nee gaat ervan uit dat de lezer bekend is met “De Geestelijke Mens”. Om de lezer te helpen is als appendix in dit boek één hoofdstuk uit “De Geestelijke Mens” overgenomen. Veel aspecten die Watchman Nee aanreikt in dit boek worden in “De Geestelijke Mens” diepgaander behandeld. Het ene hoofdstuk dat hier toegevoegd is als appendix is hierdoor zeker niet allesomvattend. Zo wijst Watchman Nee wel op de gevaren van passiviteit, maar dan wel op een zodanige wijze dat hij veronderstelt dat de lezer bekend is met wat hij eerder geschreven heeft in “De Geestelijke Mens”. Het gehele boek “De Geestelijke Mens” speelt op de achtergrond van dit boek een grote rol. Een tweede boek wat op de achtergrond een grote rol meespeelt is “Ziel en Geest” van mevrouw Jessie Penn-Lewis. Pinksteren 2002 De uitgever.

Meer lezen:
Voorwoord van de uitgever
Voorwoord van Watchman Nee
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - De latente kracht van de ziel

PakketStuur mij De latente kracht van de ziel