De latente kracht van de ziel - Voorwoord
 

Met toestemming overgenomen uit De latente kracht van de ziel

Voorwoord

Watchman Nee

Toen ik in 1924 voor het eerst de aandacht van Gods kinderen vestigde op het onderscheid tussen de geest en de ziel, beschouwden veel welgezinde broeders dit louter als een dispuut over woorden, dat geen grote betekenis had. Zij zagen niet, dat onze strijd geen woord betrof, maar dat, wat er achter ligt. De geest en de ziel zijn twee totaal verschillende organen: het ene behoort bij God, terwijl het andere behoort bij de mens. Met wat voor naam men ze ook mag noemen, zij zijn volkomen verschillend in wezen. Het gevaar, dat de gelovige loopt, is, dat hij de geest verwart met de ziel en de ziel met de geest en dat hij zich zo laat misleiden het bedrieglijk beeld van boze geesten te aanvaarden om Gods werk te ondermijnen. Het was oorspronkelijk de bedoeling deze reeks artikelen on middelllijk na de voltooiďng (in 1928) van “De Geestelijke Mens” te schrijven. Maar vanwege lichamelijke zwakte en de zware last van een andere bediening kon ik ze pas in de afleveringen van het tijdschrift Revival van vorig jaar laten publiceren. In antwoord op het verzoek van de lezers geef ik nu dit boekje uit.

Het grote voordeel in het weten van het verschil tussen de geest en de ziel ligt in het ontdekken van de verborgen kracht van de ziel en in het begrip voor zijn vervalsing van de kracht van de Heilige Geest. Zulke kennis is niet theoretisch, maar praktisch om de mensen te helpen in Gods weg te gaan.

De vorige avond las ik juist, wat F.B.Meyer eens in een samenkomst kort voor zijn verscheiden van deze aarde zei. Hier volgt een gedeelte daaruit “Dit is een verbazingwekkend feit, - dat er nooit zoveel spiritualiteit buiten de kerk van Christus gevonden is als heden... Is het in feite niet zo, dat de stimulerende kracht van de ziel geheel de overhand heeft in de benedenste laag van onze menselijke natuur? Heden ten dage wordt de atmosfeer zo in beroering gebracht door allerlei soort verkeerde voorstellingen, dat de Heer de kerk schijnt te roepen op een hoger niveau te komen." De huidige toestand is gevaarlijk. Mogen wij alle dingen beproeven, maar het goede behouden (1 Thess. 5:21). Amen.

Watchman Nee 8 maart 1933

Meer lezen:
Voorwoord van de uitgever
Voorwoord van Watchman Nee
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - De latente kracht van de ziel

PakketStuur mij De latente kracht van de ziel